Wepromac

Bouwbegeleiding & co÷rdinatie

Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer

Bouwbegeleiding / co÷rdinatie door Wepromac is probleemloos bouwen

Bij bouwco÷rdinatie / begeleiding gaat het er om dat het gehele bouwproces vanaf het 1e plan tot en met de oplevering wordt begeleid en gestuurd. In samenwerking met de klant worden de ideeŰn, plannen en wensen uitgewerkt. Wepromac maakt a.d.h.v. deze plannen een kostenraming. Hierna verzorgt Wepromac het eventuele tekenwerk, wat wordt uitbesteed bij een architect of tekenbureau, en de eventueel benodigde bouwvergunning en/of gebruikersvergunning. Tevens verzorgen wij, in overleg met de klant, de selectie van aannemers t.b.v. de offerteaanvraag.

Wij zorgen voor een duidelijke werkomschrijving / bestek, zodat de aangevraagde offertes goed vergelijkbaar zijn. Zodra de prijzen van de aannemers bekend zijn, worden de offertes beoordeeld en maken wij een selectie op basis van prijs - kwaliteit verhouding. Zodra de aannemer bekend is, onderhoudt Wepromac de contacten met de aannemer en worden de uitvoering, planning, betalingsafspraken e.d. besproken en vastgelegd.

Tijdens de bouw houden wij de kwaliteit en voortgang voortdurend en nauwlettend in de gaten en rapporteren wij aan onze opdrachtgever. Wanneer er sprake is van termijnbetalingen, bepaalt Wepromac de stand van het werk t.o.v. de in te dienen termijnen. Wanneer er sprake is van meer - minderwerk, beoordelen wij dit kritisch. Ook prijstechnisch wordt dit door Wepromac beoordeeld. Vaak wordt er bij minderwerk te weinig verrekend en bij meerwerk te veel berekend.

De voortgang van het werk wordt ook door Wepromac bewaakt. Dit volgens de overeengekomen planning. Tevens beleggen wij werkbesprekingen en indien nodig worden er bouwvergaderingen belegd. Uiteraard stellen wij hiervan de notulen op en verspreiden deze aan de betrokken partijen.

De oplevering vindt plaats in bijzijn van Wepromac en haar opdrachtgever. Wij voeren een gedetailleerde opname uit en geven advies aan onze opdrachtgever. Bij een oplevering horen ook garanties. Wepromac zorgt er voor dat alle schriftelijke garanties worden verzameld. Verder bewaken wij de onderhoudstermijn en de eventuele gebreken binnen deze termijn. Tijdens het gehele traject houdt Wepromac nauw contact met haar opdrachtgever en aannemer.

Ook is het mogelijk om Wepromac in te zetten als co÷rdinator op een project, waarbij de opdrachtgever diverse onderdelen zelf uitbesteedt. (bouwkundig, installaties, afbouw, inrichting). Hierbij gaan wij te werk zoals hierboven omschreven, echter zullen wij ook zorgdragen voor het juist en tijdig inzetten en co÷rdineren van de verschillende partijen. Hierbij wordt door ons een totaalplanning gemaakt en bewaakt. Zo kunnen de overheadkosten van de aannemer gereduceerd worden, doordat er geen (overhead) kosten over de onderaannemers worden berekend. U kunt hierbij denken aan de uit te voeren werken door nutsbedrijven (elektra, water en gas). Bij in gebruik zijnde objecten (kantoren e.d.) kan Wepromac ook de logistieke co÷rdinatie uitvoeren en begeleiden.

De voordelen van Wepromac op een rij

Met de bouwbegeleiding / co÷rdinatie van Wepromac, worden uw (ver)bouwactiviteiten vanaf uw plan tot en met de oplevering zorgeloos uitgevoerd.

Menu

Home
Diensten
- Bouw Management
- Bouwadvies
- Ontwerp en Design
- Projectinrichting
- Bouwbegeleiding en Co÷rdinatie
- Facility Management
Over ons
Contact

projectmanagement

Wepromac

Meer weten?
Vul ons contactformulier in of bel nu met...

0317 - 318 350 Betrokkenheid en kwaliteit
Wepromac - Kerkstraat 43 - 6871BH Renkum - Tel 0317 318 350 - Fax 0317 318 323 - info@wepromac.nl