Wepromac

Bouw Management

Wepromac inschakelen?

Wepromac begeleidt en coördineert nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten.

Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. Wij adviseren u bij de selectie van bouwpartners, maar wij bewaken ook de kosten, de planningen en de kwaliteit.

Wij begeleiden u zowel in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase als in de realisatiefase. Uw voordeel; één aanspreekpunt gedurende het gehele proces. Maar daarnaast kunnen we u ook van dienst zijn bij specifieke deelprojecten.
Op verzoek treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever, waar Wepromac, alle betrokken partijen contracteert en aanstuurt.

Verder adviseren en ondersteunen wij u bij de voorbereiding en realisatie van strategische huisvestingsplannen en huisvestingsvraagstukken en zijn wij inzetbaar bij alle vormen van (bouw)kostenmanagement.
Denk aan het opstellen van plan van aanpak, programma van eisen, budgetramingen en begrotingen. Maar ook aan advies ten aanzien van kostenaspecten met betrekking tot bijvoorbeeld planwijzigingen en onderhoud.Menu

Home
Diensten
- Bouw Management
- Bouwadvies
- Ontwerp en Design
- Projectinrichting
- Begeleiding en Coördinatie
- Facility Management
Over ons
Contact

projectmanagement

Wepromac

Meer weten?
Vul ons contactformulier in of bel nu met...

0317 - 318 350 Betrokkenheid en kwaliteit
Wepromac - Kerkstraat 43 - 6871BH Renkum - Tel 0317 318 350 - Fax 0317 318 323 - info@wepromac.nl