Wepromac

Ontwerp & Design

Een goed ontwerp is onlosmakelijk verbonden met het welslagen van uw vastgoedplannen.

Of het nu nieuwbouw, projectinrichting, (her)huisvesting of renovatie betreft, alles draait om afstemming van wensen, eisen en planningen. Wepromac draagt zorg voor een ontwerp dat naadloos aansluit op uw wensenpakket. Rekening houdend met het gewenste imago, de laatste trends en ontwikkelingen in de markt. Met behulp van heldere schetsontwerpen en bestektekeningen verkrijgt u een overzichtelijk beeld van het beoogde eindresultaat.

Gefaseerde aanpak

Wepromac hanteert een stapsgewijze aanpak. Gezamenlijk bespreken we alle wensen en verbeterpunten met betrekking tot de situatie van uw gebouw, bestaand of nieuwbouw. Aan de orde komen aspecten als de infrastructuur, de inventaris, het budget en uw organisatie. En ook onlosmakelijk verbonden facilitaire diensten passeren de revue. Vervolgens inventariseren we alle gewenste wijzigingen en uitgangspunten, waarna Wepromac de doelstellingen kan formuleren.

Planning, budget & realisatie

Nadat we alle doelstellingen hebben getoetst op haalbaarheid qua budget en planning stellen we een programma van eisen op. Voorzien van voorwaarden, budgetramingen en planningen. En ook inhoudelijke keuzes ten aanzien van kleuren en materialen worden hierin meegenomen. Na akkoord van de opdrachtgever volgt er een definitief ontwerp met bijbehorende bestekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende voorschriften en regelgeving van ondermeer de overheid, de brandweer, de Arbo en Bouw- en Woningtoezicht. Na afronding van de ontwerpfase en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, kunnen wij met de realisatie van uw project beginnen.

Menu

Home
Diensten
- Bouw Management
- Bouwadvies
- Ontwerp en Design
- Projectinrichting
- Begeleiding en Co÷rdinatie
- Facility Management
Over ons
Contact

projectmanagement

Wepromac

Meer weten?
Vul ons contactformulier in of bel nu met...

0317 - 318 350 Betrokkenheid en kwaliteit
Wepromac - Kerkstraat 43 - 6871BH Renkum - Tel 0317 318 350 - Fax 0317 318 323 - info@wepromac.nl